Kurss paredzēts, lai sniegtu pamatzināšanas par planētas Zeme, tās kontinentu un okeānu, kā arī dzīvības vēsturi un attīstības likumsakarībām. Apskatītas ģeoloģiskā vecuma noteikšanas metodes, ģeoloģiskās vēstures periodizācija, planētas rašanās, tās sastāva un uzbūves evolūcija, litosfēras attīstība, plātņu tektonikas teorija.