„Lai neatstātu bez ievērības iebildumos pret Meistaru Ekhartu sacīto, es sāku izjautāt garīgo tēvu, vai viņš nav kaut ko dzirdējis par Ekhartu.
Viņš teica, ka grāmatu tirgotavās redzējis daudzus gandrīz visu Bībeles grāmatu izklāstus, kā arī daudzas runas un pārspriedumus; turklāt viņš lasījis izvilkumus no Ekharta sacerējuma par Jāņa Evaņģēliju, gana piesātinātus ar citu iebildumiem, un Maincā pie maģistra Guldenšafa redzējis Ekharta īso atbildi tiem, kas viņu pūlējās notiesāt; tur viņš sniedz paskaidrojumus un parāda, ka apsūdzētāji nav viņu sapratuši. Vēl garīgais tēvs teica, ka nekad nav lasījis viņa darbos par radītā un radītāja tāpatību un slavēja viņa prātu un centību, tiesa gan, piezīmējot, ka labāk gan necensties pēc viņa grāmatu plašas pieejamības, tāpēc, ka vairums cilvēku nav sagatavoti tiem pieļāvumiem, kurus Ekharts bieži izsaka pretēji citu mācīto paradumam; saprotoši cilvēki gan var atrast viņa darbos daudz dziļu un derīgu lietu.”

Nikolajs no Kues Apologia doctae ignorantiae (1449) 36