Kursa mērķis - dot pamatzināšanas, kas ir nepieciešamas efektīvai dalībai IT projektu pārvaldībā.