Course Image DatZ2024 : Biroja informācijas sistēmas

DatZ2024 : Biroja informācijas sistēmas

Kursa mērķis - dot pamatzināšanas, kas ir nepieciešamas efektīvai dalībai IT projektu pārvaldībā.