Kursa ievaddaļā apskatītas romantisma literatūras pamatproblēmas un ASV romantisma literatūras īpatnības. Lekcijās un semināru nodarbībās tiek secīgi iztirzāti romantisma literārā procesa galvenie etapi un analizēti svarīgāko autoru teksti. Kursa noslēgumā tiek aplūkota romantisma ietekme uz tālāko literatūras attīstību.