Kursa mērķis ir sniegt ieskatu un analīzi par Eiropas Savienības valstu ekonomiku. Šī mērķa sasniegšanai izvirzīts uzdevums iepazīstināt ar Eiropas Savienības ekonomiskās politikas nostādnēm, kā arī atsevišķu dalībvalstu ekonomiku, konkurētspēju un attīstības iespējām. Kursa saturā iekļauti temati par nozīmīgākajiem Eiropas Savienības ekonomisko politiku reglamentējošajiem dokumentiem, atsevišķu valstu īstenoto ekonomisko politiku, nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kā arī par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts ekonomikas attīstības stratēģijām.