Course Image Ģeog2020 : Latvijas augsnes un dzīvā daba

Ģeog2020 : Latvijas augsnes un dzīvā daba

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar augšņu un dzīvās pasaules daudzveidību Latvijā lokālā, reģionālā un globālā kontekstā. Kursa uzdevumi ir iepazīties ar augšņu tipiem un augsnes veido…