Studiju kursa mērķis ir iegūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas dažādu vides procesu modelēšanā. Kursā tiek apgūta gan atsevišķu procesu, gan vairāku saistītu kompleksu procesu modelēšana – gaisa un ūdens kvalitātes, trokšņa līmeņa un ekosistēmu stāvokļa novērtējums, globālie cirkulācijas procesi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta praktiskajām nodarbībām paredzot modelēšanas uzdevumus un praktiskos studiju pētījumus.