Prasības kredītpunktu ieguvei
1. aktīva dalība semināros
2. viena semināra vadība vai ziņojums par kādu papildus jautājumu
3. Eseja (7-10 lpp., 12.fonts, atstarpe 1,5) salīdzinošā aspektā – 3 Baltijas vācu literatūras darbu vai trīs Baltijas vācu un vācu literatūras; vai trīs Baltijas vācu un latviešu latviešu literatūras darbu salīdzinājums: laikmets, tēli, motīvi, problēma, stilistika utml.