Kurss sniedz iespēju apgūt starptautiskos cilvēktiesību aizsardzības standartus Baltijas valstīs salīdzinošā aspektā.
Kurss ir sadalīts trīs daļās. Pirmā daļa sniedz ieskatu starptautisko tiesību un cilvēktiesību pamatos, kas nepieciešama tiesību zinātnes nestudējošiem studentiem sekmīgai kursa apguvei. Tiek aplūkoti arī starptautisko un nacionālo cilvēktiesību standartu mijiedarbības modeļi un juridiskais pamats starptautisko cilvēktiesību garantiju īstenošanai Baltijas valstu tiesību aktos.