Viduslaiku un renesanses literatūra paredzēts kā izvēles kurss vienam semestrim. Tajā iekļauta Rietumeiropas 5. - 17. gadsimtu literatūras attīstības analīze. Kursa laikā tiek apskatīta indivīda attieksme pret pasauli, sabiedrību, valdošās tradīcijas . Literatūras attīstība analizēta sākot sākot ar ķeltu mītiem un viduslaiku epiem līdz Rietumeiropas Augstajai renesansei (Dante, Bokačio, Servantess, u.c.). Liela vērtība veltīta angļu literatūras attīstībai šajā laika posmā.