Farmakokinetika ir farmaceitisko zinātņu nozare par zāļu absorbcijas ātrumu, izplatību organismā un izdalīšanos. Lekciju kursā tiek raksturoti galvenie procesi, kādi notiek vielai nonākot dzīvā organismā. Kursa mērķis ir sniegt studentiem pārskatu par zāļu vielas eksistēšanas un pārmaiņu posmiem no ievadīšanas brīža līdz eliminācijai. Kursa uzdevums ir iemācīt studentiem praktiskās metodes zāļu vielu kinētikas un metabolisma pētījumiem zinātniskās laboratorijās un klīnikās.