Farmakoloģija ir zinātnes apakšnozare par zāļu vielām, to darbības mehānismiem, kā arī jaunu zāļu vielu izpēti un ieviešanu klīnikā. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar modernās farmakoterāpijas pamatprincipiem, kas balstās uz šūnas regulējošo sistēmu korekciju. Kursa uzdevums ir iemācīt studentus izprast zāļu iedarbības mehānismus, farmakokinētiskos, farmakodināmiskos un vielu mijiedarbības principus, adverso un toksisko efektu cēloņus. Studentiem jābūt labi informētiem par jaunākajām zāļu vielu dizaina tendencēm, preklīnisko un klīnisko pētījumu fāzēm, jāzin bioētikas principi.