Kursā paredzētas 8 lekciju tēmas ar semināru kontroljautājumiem , kā arī cenu noteikšanas (risināšanas) uzdevumi.