Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par neorganiskajiem savienojumiem, izmantojot ķīmisko elementu periodisko sistēmu. Kurss iepazīstina ar neorganisko savienojumu nomenklatūru, ķīmisko elementu atomu un to savienojumu uzbūvi, iegūšanu un īpašībām, kā arī ar ķīmisko reakciju norises likumsakarībām. Studenti apgūst prasmes iegūt laboratorijā neorganiskās vielas un raksturot to īpašības. Studenti tiek informēti par jaunākajām neorganiskās ķīmijas attīstības tendencēm.