Kursa mērķis ir sniegt vispārīgās fizikas zināšanas, svarīgāko fizikālo likumu un procesu izpratni, balstoties uz piemēriem no bioloģijas un medicīnas.