Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mūsdienu organisko ķīmiju - organisko vielu uzbūvi, iegūšanu, īpašībām un nozīmīgākajām izmantošanas iespējām, akcentējot tās nodaļas, kuras visvairāk saistītas ar medicīnu.