„Kas ir metafizika?” – jautājums liek domāt, kas tiks runāts par metafiziku. Mēs to nedarīsim. Tā vietā mēs iztirzāsim kādu noteiktu metafizisku jautājumu. Domājams, ka tādējādi mēs tiekam tieši iemesti metafizikā. Tikai tā mēs radām iespēju metafizikai sevi parādīt...

Martins Heidegers, "Kas ir metafizika?" (1929)