Kursa mērķis sniegt padziļinātas zināšanas ķīmiskajā termodinamikā un sniegt pamatzināšanas kvantu ķīmijā. Kursa uzdevums ir iemācīties prognozēt procesu norisi atkarībā no to realizācijas apstākļiem un veikt vienkāršus kvantu ķīmiskos aprēķinus.