Kurss ir paredzēts ķīmijas dabaszinātņu maģistra akadēmiskai programmai, bet to var klausīties arī citu dabaszinātņu maģistrantūras studenti. Kursā apskatītas visdažādākās toksisko vielu klases un to iedarbības vērtēšanas kritēriji. Izvērtēti dažādi toksisko vielu uzņemšanas ceļi un biotransformācijas mehānismi. Studiju kursa mērķis ir dot studentiem informāciju par ķīmisko vielu struktūras un toksiskās iedarbības savstarpējām sakarībām, prasmi novērtēt vielu toksiskās iedarbības iemeslus un riska faktorus, tādēļ semināros studenti izvērtē dažādas modeļvielas un to toksiskās iedarbības cēloņus un galvenos mehānismus.