Studiju kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par zinātniskās darbības pamatprincipiem un par ķīmijas informācijas nozīmi ķīmiķa darbā. Kursā paredzēts strādāt ar ķīmijas informāciju – atrast informācijas avotus, informāciju fiksēt, analizēt un radoši izmantot savā pētniecības darbā, kā arī gūt izpratni ķīmijas informācijas izmantošanu teorētisko vai praktisko pētniecības darbu veikšanas, noformēšanas un publiskošanas gaitā.