Kursa mērķis ir iegūt izpratni par klasisko un jaunāko informācijas tehnoloģiju būtību un to izmantošanas iespējām uzņēmuma vadības pilnveidošanā. Laboratorijas darbu laikā studenti apgūst iemaņas jaunāko informācijas tehnoloģiju praktiskā izmantošanā sava darba veikšanai: grupu sadarbības līdzekļi, grafiskā modelēšana, datu bāzu uzturēšana, materiālu gatavošana tīmeklim un prezentācijām u.t.t.