„Tikai tas nonāk pie sava īstā pamata un iepazīst dzīves dzīli, kurš reiz visu atstājis un kuru viss reiz pametis, kuram viss pastāvošais nogrimis dzelmē un kurš redzējis sevi vienu bezgalīgā priekšā; tas ir dižais solis, ko Platons pielīdzinājis nāvei”

Šellings