“Sarunbiedri īstā sarunā nonāk lietas patiesības varā, kas tos apvieno jaunā kopībā. Saprašanās sarunā nav sevis parādīšana vai sava viedokļa uzmākšana, bet gan pārmaiņa pa kopīgās lietas pavedienu - pārmaiņa, pēc kuras nepaliek tāds, kāds bija pirms tam”.

Hanss-Georgs Gadamers, "Patiesība un metode" (1960)