Kursa mērķis ir sniegt studentiem to matemātikas pamatjēdzienu un pamatsakarību izpratni, kurus plaši izmanto mūsdienu ekonomikas zinātnē. Kursā plaši izmantotas matemātikas jēdzienu un faktu ekonomiskās interpretācijas. Piemēru veidā aplūkoti ekonomiski matemātiskie modeļi.