Kursa mērķis ir turpināt apgūt statistikas metožu lietošanu uzņēmējdarbības vadībā, ekonomisko un sociāli demogrāfisko procesu analīzē, balstoties uz individuāliem statistiskās novērošanas datiem, valsts statistikas un citiem kopsavilkuma rādītājiem.