Studiju kursa mērķis ir sniegt zinšanas par ģenētiskās informācijas apstrādi šūnā, kas ietver informācijas plūsmu no DNS uz RNS, un translāciju proteīna molekulā. Zināšanas par DNS uzbūvi un ģenētiskās informācijas apstrādi ir pamatā jaunu pretvēža zāļu izstrādē, vīrusu infekciju apkarošanā, jaunu vakcīnu izveidē, gēnu terapijā. Kursā tiks apskatītas gēnu pētīšanas metodes: polimerāzes ķēdes reakcija, sekvenēšana, rekombinatā DNS tehnoloģoja, gēnu ekspresijas analīze. Kursa ietvaros tiks skaidrots, kā cilvēka genoma informācija tiek izmantota, lai izstrādātu jaunus diagnostikas testus un optimizētu zāļu lietošanu, kas jau tuvākā nākotnē nodrošinās personalizētās medicīnas principu ieviešanu pacientu aprūpē.