Kursa mērķis ir sniegt maģistrantiem to ekonometrijas problēmu izpratni, kas balstās uz klasisko regresijas teoriju un tās paplašinājumiem.