Studiju kursa mērķis ir gūt izpratni par šūnu kā zāļu vielu darbības galamērķi, farmakoloģiski aktīvu vielu producētāju un aktīvo vielu šūnu terapijā. Lekcijās tiks apskatīti procesi, kas nodrošina prokariotu un eikariotu šūnas dzīves ciklu, vielmaiņu, signālu pārnesi, ģenētiskās informācijas uzglabāšanu un izmantošanu. Lekcijās tiks aplūkotas pētījumu metodes, ko izmanto šūnu funkciju pētīšanai: gaismas mikroskopija, fluorescentā un konfokālā mikroskopija, plūsmas citometrija, šūnu kultivēšana laboratorijā, kā arī dažādi farmakoloģiski aktīvu vielu testi, kuros tiek izmantotas šūnas.