Kursa galvenais mērķis sniegt studentiem to ekonometrijas pamatjēdzienu un problēmu izpratni, kas plaši tiek izmantoti mūsdienu ekonomikas modelēšanā. Studiju procesā studentiem jāiegūst tādas zināšanas, prakse un iemaņas, kas ļauj radoši izmantot modelēšanu ekonomikā un interpretēt ar modeļu palīdzību veikto aprēķinu rezultātus.