Kursa mērķis ir izveidot izpratni par dabas resursu lomu ekonomikā, to ilgtspējīgas izmantošanas principiem. Kurss dos priekšstatu par to, kādi ir dabas resursi, kādi ir to krājumi, par kā ir mainījusies dabas resursu loma laika gaitā, kā jāizmanto resursi atbilstoši ilgtspējīgas attīstības koncepcijai.