Kurss sniedz vispārēju informāciju par pasaulē notiekošajiem globalizācijas procesiem un parāda to ciešo saistību ar starptautiskajā ekonomikā notiekošajiem integrācijas procesiem.