Kursa mērķis ir parādīt daudzveidību mūsdienu pasaulē, atšķirīgos valsts vadības modeļus, atšķirīgas valsts ekonomiskās politikas. Kursa apguve palīdz studentiem izprast notiekošo pasaulē un starptautiskajā ekonomikā, saskatīt galvenās tendences pasaules saimniecības attīstībā