Kursa mērķis ir iegūt praktiskas iemaņas darbam ar Internetu un datu bāzēm.