Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par ražošanas vadīšanas būtību un galvenajiem ražošanā notiekošajiem procesiem.