Studiju darbs rakstāms vienā no 1.studiju gada (pirmā vai otrā semestra) A daļas juridiskajiem mācību kursiem. Tā mērķi ir: veidot studentam iemaņas zinātniskajā darbā, palīdzēt apgūt iemaņas darbā ar literatūru, izkopt skaidru izteiksmes stilu, argumentāciju, savu secinājumu veidošanu, apgūt un pilnveidot dažādas tehniskās prasības studiju darba un, tādējādi arī dažādu dokumentu, noformēšanai.

Studiju kurss "Studiju darbs I" ir A daļas kurss. Par studiju darba sekmīgu aizstāvēšanu iegūst 2 kredītpunktus.