Kurss sniedz vispārīgas zināšanas bioloģijā, sākot no molekulu un šūnas līmeņa un beidzot ar ekosistēmas līmeni . Galvenā vērība pievērsta dzīvo organismu uzbūves, daudzveidības un funkciju saistībām.