Kursa pirmais mērķis ir likt klausītājiem pārdomāt modelēšanas pamatprincipus (“filozofiskos pamatus”). Kas vispār ir modelis? Vai modelēšanai kā metodei ir robežas? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, ir jāapgūst 20. gadsimta matemātiskās loģikas svarīgākie sasniegumi, kas atklāj matemātikas un teorētiskās datorzinātnes būtību (Gēdela teorēma par nepilnību u.c.). Šī kursa daļa satur ļoti daudz matemātikas.
Kursa praktiskais mērķis ir apgūt modelēšanu, izmantojot t.s. aprakstošās loģikas (description logics) un uz tām balstītos automātiskos secinātājus (reasoners). Praktiskiem eksperimentiem tiek izmantots bezmaksas rīks Protege.