Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar informācijas ieguvi, matemātisko apstrādi un glabāšanu. Veidot padziļinātu priekšstatu par kvalitatīvu bioloģiskās informācijas matemātisko analīzi. Mērķa sasniegšanai studenti pēc teorētisko zināšanu iegūšanas tiek apmācīti ar dažādām metodēm pārbaudīt paraugkopas atbilstību teorētiskajam sadalījumam, salīdzināt paraugkopas, veikt vienfaktora dispersijas un regresijas analīzi.