Laboratorijas darbu cikla mērķis ir iepazīstināt studentus ar svarīgākajām vielas uzbūves atziņām un apgūt vienkāršākās siltuma procesu pētīšanas un vielu raksturlielumu eksperimentālās noteikšanas metodes. Akcentētas atšķirīgās vielas pētīšanas metodes gāzveida, šķidrā un cietā agregātstāvoklī, pievērsta uzmanība vielas īpašību izmaiņai fāžu pāreju procesos.