Kurss veido priekšstatu par mikrobioloģijas un biotehnoloģijas darbības jomu, objektu un sasniegumu daudzveidību. Tiek apgūtas zināšanas par dzīvās dabas klasifikācijas principiem, prokariotu daudzveidību, mikrobioloģijas pētīšanas objektiem un metodēm.