Kursā izklāstīti fundamentālie optikas pamati. Līdzās tradicionālajām optikas nodaļām par gaismas interferenci, difrakciju un gaismas mijiedarbību ar vielu kursā ietvertas arī modernās optikas tēmas: spektrālais izvirzījums, nelineārā optika, lāzeri un hologrāfija. Kursā iekļauti arī praktiskie darbi uzdevumu risināšanā un laboratorijas darbu cikls.