Kursa mērķis ir veidot zināšanas par jauno informācijas tehnoloģiju pielietojumu bibliotēkās, par digitālo resursu daudzveidību, izmantošanas iespējām un pārvaldību, veicināt izpratni par digitalizācijas centru veidošanas metodiku, kā arī attīstīt digitalizācijas projektu vadīšanas iemaņas. Kurss nodrošina izpratni par digitālo bibliotēku un digitalizācijas centru veidošanas teorijas un prakses jautājumiem, ka arī digitālo bibliotēku stratēģisko vadību.