Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes informācijas sistēmu projektu izstrādes vadīšanā, kas sākas ar projekta iniciēšanu, sistēmas prasību analīzi, projekta plānošanu, izpildes procesu kontroli un izmaiņu vadību, un noslēdzas ar gatavā produkta testēšanu un ieviešanu ekspluatācijā, projekta slēgšanu. Kursa uzdevumi: 1) aplūkot vispārējos projektu vadīšanas principus, 2) analizēt informācijas sistēmu izstrādei piemērotos specifiskos modeļus un rīkus.