Kursa MĒRĶIS - iepazīties ar iedzīvotājus un ilgtspējīgu tautas attīstību regulējošiem starptautiskajiem un ES dokumentiem, analizēt un izvērtēt iedzīvotāju un ilgtspējīgas attīstības problēmas un to iespējamo risināšanu pasaulē, ES un Latvijā.