Kurss iepazīstina ar vīrusu uzbūves īpatnībām, to daudzveidību, mijiedarbību ar šūnu, lomu modernās bioloģijas attīstībā kā arī ar galvenajām vīrusu infekcijām un organisma aizsardzības mehānismiem pret infekciju izraisītājiem. Tiek raksturots līdzīgais un atšķirīgais vīrusu, plazmīdu un migrējošo ģenētisko elementu struktūrā un funkcijās. Studenti apgūst vispārīgu priekšstatu par ļaundabīgo audzēju veidošanās procesiem un dažādu vīrusu onkogēno potenciālu. Demonstrācijas darbos studenti iepazīstas ar galvenajām bioķīmiskajām un imunoloģiskajām virusoloģijas pētīšanas metodēm.