Kursa mērķis ir sniegt mūsdienīgas zināšanas par augu daudzveidību un Latvijas floru. Studenti iegūst zināšanas augu sistemātikā un floristikā, kā arī iemaņas augu identificēšanā un izpētē.