Minētā kursa ietvaros, studenti gūst izpratni par jēdzienu "mācību metode", priekšstatu par daudzveidīgām mācību metodēm, to klasifikāciju. Īpaši tiks pievērsta uzmanība interaktīvo metožu pielietošanas iespējām reliģiskajā izglītībā.