Kurss dod vispārīgas pamatzināšanas par vielas uzbūvi un siltumprocesiem, statistisko un termodinamisko pieeju to aprakstam mezoskopiskā un makroskopiskā līmeņos.