E-kurss “Ievads informācijpratībā” ir paredzēts studentiem, kuriem nepieciešams attīstīt vai papildināt zināšanas un prasmes informācijas meklēšanā un novērtēšanā.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijām attīstoties ir audzis temps, ar kādu tiek radīta arvien jauna informācija. Milzīgais informācijas apjoms prasa, lai cilvēki apgūtu jaunas metodes un izveidotu jaunus informācijas meklēšanas paradumus sekmīgām studijām un pētniecībai. Piedaloties e-kursā, studenti apgūst zināšanas par informācijpratību un tās nozīmi studiju kvalitātes paaugstināšanai. Studenti iegūst izpratni par akadēmiska satura resursiem, spēj tos atšķirt no pārējā informācijas satura, pārzina efektīvas informācijas meklēšanas metodes dažādos avotos, iegūst zināšanas par citēšanu un tās nozīmi, izvairoties no plaģiātisma.
Kursa struktūru veido teorētisks materiālu kopums un praktiski piemēri.
Materiāli pieejami arī attēlu, infografikas un video formātā. Ar īpašām atzīmēm tiek izcelts svarīgākais. Kursa sākumā dota iespēja aizpildīt testu e-kursa dalībnieka priekšzināšanu noskaidrošanai un ieinteresēšanai apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Kursu noslēdz gala pārbaudījuma tests, kur studenti demonstrē un/vai pārbauda savas zināšanas.